Koledar dogodkov

Dogodek: Trajnostna mobilnost kot gradnik zelenega gospodarstva – Od Bohinjske proge do razvoja v Alpah

Datum: 19.05.2017

Kraj: Tolmin

Tolmin

V okviru VIII. dneva Alpske konvencije bo 19. maja potekal posvet »Trajnostna mobilnost kot gradnik zelenega gospodarstva« – Od Bohinjske proge do razvoja v Alpah. Na njem bomo predstavili usmeritve za zeleno gospodarstvo, kot jih prinaša 6. poročilo o stanju Alp, ter pokazali na možne in zaželene sinergije s pristopi na področju trajnostne mobilnosti. Tovrstne sinergije so na območju Julijskih Alp s pomočjo lokalnih in nacionalnih deležnikov že dejansko zaživele in predstavljajo podporo razvoju zelenega gospodarstva širše regije.

Zeleno in krožno gospodarstvo se uvrščata med prioritetne vsebine Ministrstva za okolje in prostor, kot tudi Vlade Republike Slovenije. V zadnjih treh letih je bil narejen velik napredek glede umestitve zavez krožnega gospodarstva v strateške dokumente in akcijske načrte Vlade. Obenem so bili vzpostavljeni mehanizmi spremljanja izvajanja politik in oblikovanje novih predlogov skozi platformo Partnerstvo za zeleno gospodarstvo.

Trajnostna mobilnost je eden izmed ključnih gradnikov zelenega gospodarstva, saj potrebe po dostopnosti do storitev in funkcij za prebivalstvo in gospodarstvo naslavlja ob upoštevanju specifičnih okoljskih in prostorskih vidikov. V okviru spodbujanja nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij Slovenija podpira aktivnosti, ki zmanjšujejo vplive osebnega prometa na kakovost zraka. S tem se izboljšuje kakovost bivanja ter ustvarja razvojne prednosti na vseh območjih, ki so sposobna povezati svoje razvojne izzive z okoljsko sprejemljivimi pristopi za uravnavanje naraščajočih potreb po mobilnosti.

Lepo vabljeni, da se nam pridružite na poti v zeleno gospodarstvo s trajnostno mobilnostjo!

več info:

Posoški razvojni center
Trg tigrovcev 1
5220 Tolmin
T: 05/38-41-500
E: info@prc.si
W: www.prc.si

Copyright © 2011 LTO Sotočje