Naravne znamenitosti
 • Skrivnostno Divje jezero

  Skrivnostno Divje jezero - muzej v naravi.

  > več
 • Reka Vipava

  Vipava izvira izpod zahodnega pobočja Nanosa, na stiku flišnih tal, nad katera so se narinili kredni apnenci, ki gradijo Nanos.

  > več
 • Kazarska, Zakojška grapa ter kanjon Zapoške

  Potoki so med svojo strmo potjo proti dolini ustvaril številne manjše in večje slapove, brzice in tolmune.

  > več
 • Triglavski narodni park

  Edini narodni park v Sloveniji, z divjo in slikovito naravo ter pestro kulturno dediščino.

  > več
 • Smrečje v Trnovskem gozdu

  Gozdni rezervat, ki leži v osrčju naravnega spomenika - Trnovskega gozda - tipično mrazišče s temperaturnim obratom.

  > več
 • Naravni most Skozno

  Nad Lijakom, prav na prepadnem robu Trnovskega gozda, predira skalni pomol naravni most Skozno, isto ime pa označuje tudi spodmol oziroma kratko jamo.

  > več
 • Otliško okno

  Otliško okno je kraški pojav in velja za naravno znamenitost Slovenije. Nahaja se na robu Trnovske Planote, nad Ajdovščino.

  > več
 • Krčnik

  Naravni most

  > več
 • Tolminska korita

  Slikovita in divja korita, najnižja vstopna točka v Triglavskem narodnem parku.

  > več
 • Škraplje

  Kraški pojav pri vasi Otlica.

  > več
 • Koseška korita

  Potok Brsnik je v ploščatih apnencih izjedel globoka korita z velikim in neenakomernim strmcem struge, tako, da pada voda v slapovih in skočnikih ter dere v brzicah.

  > več
 • Burja

  Vipavska dolina je odprta na jugozahodu, od koder prihajajo močni vplivi Sredozemskega morja.

  > več
 • Slap Savinka na Ajbi

  20 m visok slap Savinka se nahaja na začetku enega izmed pritokov Ajbe.

  > več
 • Reka Hubelj

  Ob strmem južnem vznožju Trnovskega gozda, v prepadnih stenah na južnih pobočjih Gore, izvira Hubelj, eden najmočnejših pritokov Vipave.

  > več
 • Zaganjalka

  Zanimivo hidrološko naravno dediščino predstavlja izvir Zaganjalka. Gre za zanimiv kraški pojav, za katerega je značilno spreminjanje pretoka vode.

  > več

Copyright © 2011 LTO Sotočje