Razširjena vizitka

RDO SMARAGDNA POT
Trg Edvarda Kardelja 3
SI 5000 Nova Gorica
Slovenija
Tel: +386 (0)5 33 06 680
Fax: +386 (0)5 33 06 687
E:
www.smaragdna-pot.com

Info točke na Smaragdni poti

Info www: LTO Sotočje
Tel: +386 (0)5 38 90 490
E:

www.dolina-soce.com

Copyright © 2011 LTO Sotočje