Kanal ob Soči
Občina Kanal ob Soči se nahaja v Srednji Soški dolini in meji s Furlanijo Julijsko Krajino.

Občina Kanal ob Soči se s 5986 prebivalci (Vir: Statistični urad republike Slovenije - 31. december 2007) prišteva med občine s srednje velikim številom prebivalcev v Sloveniji. Po površini meri 146,5 km2, kar jo uvršča med 50 večjih slovenskih občin od skupno 210. Občina Kanal ob Soči je bila ponovno ustanovljena leta 1994 na osnovi Zakona o lokalni samoupravi, ki je omogočal nastanek novih občin.

Leži v zahodnem delu države ob meji z Italijo. Ozemlje občine se razprostira prek treh pokrajinsko različnih delov: spodnja Soška dolina, Kambreško pogorje in zahodni del Banjšic, ki jim je skupna prehodnost med dinarskim, alpskim in sredozemskim svetom. Nastala je 1994 leta z razdelitvijo Goriške občine. Občinsko središče, kulturni in gospodarski center je naselje Kanal.
Občina je razdeljena na osem krajevnih skupnosti: Kanal, Lig, Ročinj-Doblar, Anhovo-Deskle, Kambreško, Levpa, Kal nad Kanalom in Avče.

Ima svoj grb, zastavo in  občinski praznik, ki ga praznuje 29. aprila, v spomin na življenjsko delo velikega človeka, duhovnika, alpinista, prosvetnega delavca, Valentina Staniča, ki je bil rojen v Bodrežu pri Kanalu. Prav letos beležimo 200- letnico, odkar je Stanič z barometrom prvi izmeril višino Triglava.

Vsako leto na svečani proslavi Občina podeli občinske nagrade in priznanja zaslužnim posameznikom in kolektivom. Od leta 1999 so nazive častnega občana prejeli; dirigent Anton Nanut, grafik in zbiralec ljudskega izročila Pavel Medvešček in akademik pesnik Ciril Zlobec.

Občina Kanal ob Soči je 28. maja 2006 podpisala pobratenje z Občino Sonnino v Italiji.

TIC Kanal
Pionirska 2
Si-5213 Kanal
T:
+386 (0)5 39 81 215
E:
tic.kanal@siol.net
W:
www.tic-kanal.si


Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23
Si-5213 Kanal
T:
+386 (0)5 39 81 200
E:
obcina.kanal@obcina-kanal.si
W:
www.obcina-kanal.si

Copyright © 2011 LTO Sotočje